ជោគជ័យពិតប្រាកដអាចធ្វើទៅបានជាមួយ កសាងសាច់ដុំ? លុះត្រាតែ ...

ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមានភាពសប្បាយរីករាយនិងរីករាយក្នុងដំណើរកសាងសាច់ដុំរបស់អ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូច្នេះអ្នកប្រហែលជានឹងក្លាយជាមនុស្សដែលប្រសើរនិងរឹងមាំជាងអ្នកពីមុន។

ខ្ញុំឈ្មោះអាឡិចហើយខ្ញុំជាអតីតអ្នកលេងកាយវប្បកម្មនិងពូកែរកស៊ី។ ខ្ញុំកំពុងសរសេរអត្ថបទនេះខណៈពេលដែលខ្ញុំបានបណ្តុះបណ្តាលការកសាងសាច់ដុំអស់រយៈពេល ៤ ឆ្នាំហើយហើយថ្មីៗនេះបានក្លាយជាគ្រូបង្វឹកដែលមានសមត្ថភាព។ ខ្ញុំចង់ចែករំលែកដំបូន្មានរបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកនៅពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សជាច្រើនអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនបន្ថែមទៀតអំពីការកសាងសាច់ដុំហើយខ្ញុំគិតថានេះជាហេតុផលដ៏ល្អដើម្បីបញ្ចូលអត្ថបទនេះ។ អត្ថបទនេះត្រូវបានតម្រង់ឆ្ពោះទៅរកមនុស្សដែលកំពុងកសាងសាច់ដុំប៉ុន្តែក៏ជាមនុស្សដែលកំពុងព្យាយាមដើម្បីទទួលបានសាច់ដុំឬបានកសាងសាច់ដុំមួយរយៈ។ គុណប្រយោជន៍ក្នុងការចូលទៅក្នុងការកសាងសាច់ដុំគឺថាវានឹងមិនត្រឹមតែជួយកសាងសាច់ដុំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកក៏នឹងទទួលបានកម្លាំងផងដែរដែលវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការកសាងរាងកាយ។ ការពិតសំខាន់បំផុតគឺថាកម្លាំងគឺជាអ្វីដែលនឹងកំណត់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកក្នុងការកសាងរាងកាយហើយនឹងកំណត់ថាតើអ្នកអាចលើកបានប៉ុន្មានហើយរយៈពេលប៉ុន្មានដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងចាប់ផ្តើមអ្នកគួរតែផ្តោតលើការកសាងសាច់ដុំពីព្រោះសមត្ថភាពក្នុងការកសាងសាច់ដុំគឺសមាមាត្រដោយផ្ទាល់ទៅនឹងកម្លាំងរបស់អ្នក។

ការពិនិត្យផលិតផលចុងក្រោយរបស់យើង

Clenbuterol

Clenbuterol

Lenja Khan

នៅពេលដែលការសន្ទនាទាក់ទងទៅនឹងសាច់ដុំរបស់អាគារនោះគេច្រើនតែអានអ្វីមួយអំពី Clenbuterol - សម្រាប់ហេតុផលអ...

Super 8

Super 8

Lenja Khan

រាល់ពេលដែលវានិយាយអំពីប្រធានបទនៃការសាងសង់សាច់ដុំ Super 8 ការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រធានបទនេះហេតុអ្វីបានជាន...